• تلفن: 031336683993
  • ایمیل: info@naderehvi@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

خدمات ماساژ

“ماساژ” روشی قدیمی اما پویا در دنیای امروز است که در عین سادگی دامنه کاربردی گسترده ای دارد. هدف اصلی ماساژ، کمک به بهبود بدن جهت افزایش سلامت و آرامش است. این به معنای متعادل سازی نیازهای روانی، عاطفی و فیزیکی افراد است. اغلب انواع تکنیک ها و سبک های ماساژ بر اساس مهارت درمانگر، دامنه تمرین و هدف اصلی جلسه ماساژ تعیین می‌شود.

سالن زیبایی نادره به همراه کادر حرفه ای خود ارائه دهنده ی انواع ماساژ می باشد.