• تلفن: 031336683993
  • ایمیل: info@naderehvi@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

کاشت و ژلیش ناخن

ژليش يا ژل پوليش ناخن طبيعى در واقع يكى از روشهاى كاور كردن ناخن است كه به ناخن مقاومت لازم را ميدهد و از شكسته شدن ناخنها جلوگيرى ميكند ضمن زيبايى ناخن لاك دائم هم هست.
ژليش به چند دسته قسمت ميشود:
١-ژليش ناخن طبيعى
٢-SNS ناخن طبيعى
٣-لمينت
١-مراحل ژليش ناخن طبيعى:
مانيكور، سوهان كشى،٢مرحله بيس كات، رنگ ژليش و ديزاين، تاپ كات
٢-مراحل SNS ناخن طبيعى:
مانيكور،بيس كات + پودر كاشت اكرليك، رنگ ژليش تاپ كات
٣-مراحل لمينت ناخن طبيعى:
مانيكور، بيس كات، بيس لمينت، سوهان كشى، رنگ ژليش، تاپ كات